Trunnion Shaft Bushing
King Pin Bushing
  Conrod Pin Bushing
  Idler Gear Bushing
  Start Motor Pin Bushing
  Hoist Pin Bushing
Plate Thrust Washer
   
TRUNNION SHAFT BUSHING
 
 
 
 
NO
٣

Բ
Ю̫
(Ү* *Ԫ)
1
TRUNNION SHAFT BUSHING
ȫë
PBC2
Ø100*Ø110*L90
Ø125*Ø135*L83
   
  Copyright2002 HANKOOK SPECIAL METAL IND.CO.,LTD All Rights Reserved

: 306-220 ϡ 42-3   : 042-933-6011~5   FAX : 042-933-6010