King Pin Bushing
Conrod Pin Bushing
  Idler Gear Bushing
  Start Motor Pin Bushing
  Hoist Pin Bushing
Plate Thrust Washer
   
CONROD PIN BUSHING
 
 
 
NO
٣

Բ
Ю̫
(Ү* *Ԫ)
6
CONROD PIN BUSHING

,
ȫ髯 

󫸫ԫȫ
LBC3
Ø20~Ø50*L40
   
  Copyright2002 HANKOOK SPECIAL METAL IND.CO.,LTD All Rights Reserved

: 306-220 ϡ 42-3   : 042-933-6011~5   FAX : 042-933-6010