King Pin Bushing
Conrod Pin Bushing
Idler Gear Bushing
  Start Motor Pin Bushing
Hoist Pin Bushing
Plate Thrust Washer
   
HOIST PIN BUSHING
 
 
 
NO
٣

Բ
Ю̫
(Ү* *Ԫ)
9
HOIST PIN BUSHING
ߧѦ
ーー
PBC2
Ø20~Ø40 * L100

   
  Copyright2002 HANKOOK SPECIAL METAL IND.CO.,LTD All Rights Reserved

: 306-220 ϡ 42-3   : 042-933-6011~5   FAX : 042-933-6010